Cvičeníčko

Kurzy probíhají ve čtvrtletních intervalech: leden- březen; duben- červen; září- prosinec.

Hravé cvičení plné písniček a říkanek. Rozvíjení hrubé i jemné motoriky pomocí cvičení s různými pomůckami, socializace s vrstevníky.

Tělocvična vybavená spoustou náčiní, pomůcek, překážkových drah, vše na bezpečném a měkkém povrchu (tatami).

Dopolední skupinky (děti 1-3 let rozdělené podle věku viz letáček) v doprovodu rodičů, odpolední skupinky (3- 6 let) samostatně, rodiče odcházejí.

Čtvrtletní kurzovné- možnost proplacení zdravotními pojišťovnami. Možnost náhrad zameškaných lekcí po nemoci (pouze při včasném odhlášení dítěte nejpozději do 8:00 v den cvičení formou sms na tel.:773 408 091), vždy je třeba čerpat náhrady v daném čtvrtletí.

Jednorázové vstupy- je třeba se informovat o volné kapacitě v dané věkové skupince ráno v den cvičení mezi 8:00- 9:00 a to telefonicky nebo SMS na tel.:773 408 091